حبس در انتظار پزشکان متخلف

حبس در انتظار پزشکان متخلف
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم گفت: قانون برای پزشکانی که مرتکب تخلفات متعدد می شوند ۱ تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است.
۱۰:۰۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


حبس در انتظار پزشکان متخلف

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم گفت: قانون برای پزشکانی که مرتکب تخلفات متعدد می شوند ۱ تا ۳ سال حبس در نظر گرفته است.
۱۰:۰۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


حبس در انتظار پزشکان متخلف

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author