حبس استقلالی ها در رختکن ورزشگاه اروندان

حبس استقلالی ها در رختکن ورزشگاه اروندان
بازیکنان استقلال پس از شکست مقابل ذوب آهن در ضربات پنالتی در رختکن ورزشگاه اروندان خود را حبس کرده اند.

حبس استقلالی ها در رختکن ورزشگاه اروندان

بازیکنان استقلال پس از شکست مقابل ذوب آهن در ضربات پنالتی در رختکن ورزشگاه اروندان خود را حبس کرده اند.
حبس استقلالی ها در رختکن ورزشگاه اروندان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author