حاشیه های ورزشی

حاشیه های ورزشی
برنامه حاشیه ورزشی این هفته به اردوی تیم ملی فوتبال، مشکلات المپیکی ها، فوتسال، دختر رزمی کار که به ارمنستان اعزام شده و … اختصاص دارد.
۱۴:۵۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


حاشیه های ورزشی

برنامه حاشیه ورزشی این هفته به اردوی تیم ملی فوتبال، مشکلات المپیکی ها، فوتسال، دختر رزمی کار که به ارمنستان اعزام شده و … اختصاص دارد.
۱۴:۵۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


حاشیه های ورزشی

wolrd press news

label, , , , , , , , , ,

About the author