حادثه برای یک قطار مسیر ترکیه-ایران/ راه‌آهن: باری بود، ایرانی نبود

حادثه برای یک قطار مسیر ترکیه-ایران/ راه‌آهن: باری بود، ایرانی نبود
ایسنا نوشت: قطار باری ترکیه‌ای که در نزدیکی مرز ایران قرار داشت به دلیل حادثه‌ای نامعلوم از ریل خارج شد و به خطوط ریلی ایران نرسید.

حادثه برای یک قطار مسیر ترکیه-ایران/ راه‌آهن: باری بود، ایرانی نبود

ایسنا نوشت: قطار باری ترکیه‌ای که در نزدیکی مرز ایران قرار داشت به دلیل حادثه‌ای نامعلوم از ریل خارج شد و به خطوط ریلی ایران نرسید.
حادثه برای یک قطار مسیر ترکیه-ایران/ راه‌آهن: باری بود، ایرانی نبود

خرید لینک

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author