حادثه‌ای تلخ برای تراکتورسازی/ قلب یک هوادار برای همیشه ایستاد

حادثه‌ای تلخ برای تراکتورسازی/ قلب یک هوادار برای همیشه ایستاد
یک تماشاگر 41ساله در جریان بازی امروز تیم‌های تراکتورسازی و گسترش بر اثر ایست قلبی درگذشت.

حادثه‌ای تلخ برای تراکتورسازی/ قلب یک هوادار برای همیشه ایستاد

یک تماشاگر 41ساله در جریان بازی امروز تیم‌های تراکتورسازی و گسترش بر اثر ایست قلبی درگذشت.
حادثه‌ای تلخ برای تراکتورسازی/ قلب یک هوادار برای همیشه ایستاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author