حاج محمدی: این صحبت ها شایعه است/ چرا باید به هوادار پرسپولیس حمله کنم؟

حاج محمدی: این صحبت ها شایعه است/ چرا باید به هوادار پرسپولیس حمله کنم؟
بعد از بازی استقلال مقابل نفت تهران شایعه در فضای مجازی در خصوص درگیری امین  حاج محمدى با موسی سلامت جانباز هوادار پرسپولیس منتشر شد.

حاج محمدی: این صحبت ها شایعه است/ چرا باید به هوادار پرسپولیس حمله کنم؟

بعد از بازی استقلال مقابل نفت تهران شایعه در فضای مجازی در خصوص درگیری امین  حاج محمدى با موسی سلامت جانباز هوادار پرسپولیس منتشر شد.
حاج محمدی: این صحبت ها شایعه است/ چرا باید به هوادار پرسپولیس حمله کنم؟

خرید لینک

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author