حاج‌محمدی از لیست استقلال خط خورد

حاج‌محمدی از لیست استقلال خط خورد
سرمربی استقلال بازهم نام مدافع تیمش رااز لیست ١٨ نفره خارج کرد.

حاج‌محمدی از لیست استقلال خط خورد

سرمربی استقلال بازهم نام مدافع تیمش رااز لیست ١٨ نفره خارج کرد.
حاج‌محمدی از لیست استقلال خط خورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author