جیووا می‌خواهد جواب فردوسی‌پور را بدهد

جیووا می‌خواهد جواب فردوسی‌پور را بدهد
نماینده رسمی جیووا ایتالیا قصد دارد به مطالب مطرح شده در برنامه نود پاسخ بدهد.

جیووا می‌خواهد جواب فردوسی‌پور را بدهد

نماینده رسمی جیووا ایتالیا قصد دارد به مطالب مطرح شده در برنامه نود پاسخ بدهد.
جیووا می‌خواهد جواب فردوسی‌پور را بدهد

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author