جواد خیابانی: یک عمل جراحی انجام دادم، دو تای دیگر هم مانده/ با دعای خیر مردم بهترم

جواد خیابانی: یک عمل جراحی انجام دادم، دو تای دیگر هم مانده/ با دعای خیر مردم بهترم
ایسنا نوشت: جواد خیابانی که به دلیل عارضه‌ی ستون فقرات در بیمارستانی در شهر تبریز بستری است، پس از عمل جراحی حال عمومی‌اش را خوب توصیف کرد.

جواد خیابانی: یک عمل جراحی انجام دادم، دو تای دیگر هم مانده/ با دعای خیر مردم بهترم

ایسنا نوشت: جواد خیابانی که به دلیل عارضه‌ی ستون فقرات در بیمارستانی در شهر تبریز بستری است، پس از عمل جراحی حال عمومی‌اش را خوب توصیف کرد.
جواد خیابانی: یک عمل جراحی انجام دادم، دو تای دیگر هم مانده/ با دعای خیر مردم بهترم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author