جهانگیری: مرسی که در صدر جدول آسیا هستید/ همه توقع دارند به جام جهانی صعود کنید

جهانگیری: مرسی که در صدر جدول آسیا هستید/ همه توقع دارند به جام جهانی صعود کنید
معاون اول رئیس جمهور در تمرین تیم ملی فوتبال گفت: توقع همه این است که شما به جام جهانی صعود کنید.

جهانگیری: مرسی که در صدر جدول آسیا هستید/ همه توقع دارند به جام جهانی صعود کنید

معاون اول رئیس جمهور در تمرین تیم ملی فوتبال گفت: توقع همه این است که شما به جام جهانی صعود کنید.
جهانگیری: مرسی که در صدر جدول آسیا هستید/ همه توقع دارند به جام جهانی صعود کنید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author