جهانبخش،عزت اللهی و ابراهیمی پس از شکست دادن هند چه گفتند؟

ایسنا نوشت:بازیکنان تیم ملی پس از شکست دادن هند درباره این بازی اظهار نظر کردند.

اسکای نیوز

ماشین های جدید

label, , , , , , , , ,

About the author