جنگنده های اسراییلی مناطقی را در سوریه بمباران کردند

جنگنده های اسراییلی مناطقی را در سوریه بمباران کردند
جنگنده های اسراییلی مواضع ارتش سوریه را در نزدیکی قنیطره بمباران کردند.
۲۱:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


جنگنده های اسراییلی مناطقی را در سوریه بمباران کردند

جنگنده های اسراییلی مواضع ارتش سوریه را در نزدیکی قنیطره بمباران کردند.
۲۱:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


جنگنده های اسراییلی مناطقی را در سوریه بمباران کردند

خرید رنک گوگل label, , , , , , , , , , , ,

About the author