جنجال بر سر تماشاگر یک میلیارد و 100 میلیونی استقلال!

جنجال بر سر تماشاگر یک میلیارد و 100 میلیونی استقلال!
عادل فردوسی‌پور مثل همیشه از تیکه‌های ماندنی خودش استفاده کرد.

جنجال بر سر تماشاگر یک میلیارد و 100 میلیونی استقلال!

عادل فردوسی‌پور مثل همیشه از تیکه‌های ماندنی خودش استفاده کرد.
جنجال بر سر تماشاگر یک میلیارد و 100 میلیونی استقلال!

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author