جملات بودار مجید جلالی/ قضاوت مسابقات را به داوری که به یک تیم بدهکار است ندهید

جملات بودار مجید جلالی/ قضاوت مسابقات را به داوری که به یک تیم بدهکار است ندهید
مجید جلالی گفت: کمیته داوران باید در موقع انتخاب داوران جنبه های مختلفی را لحاظ کند.

جملات بودار مجید جلالی/ قضاوت مسابقات را به داوری که به یک تیم بدهکار است ندهید

مجید جلالی گفت: کمیته داوران باید در موقع انتخاب داوران جنبه های مختلفی را لحاظ کند.
جملات بودار مجید جلالی/ قضاوت مسابقات را به داوری که به یک تیم بدهکار است ندهید

بک لینک label, , , , , , , , , , , ,

About the author