جلوگیری از تکرار فاجعه برای دومین بار پیاپی/ اعزام سرمربی با پیگیری دفتر ریاست جمهوری

جلوگیری از تکرار فاجعه برای دومین بار پیاپی/ اعزام سرمربی با پیگیری دفتر ریاست جمهوری
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان سرانجام توانست همراه شاگردش در المپیک ریو باشد، اتفاقی که در المپیک لندن به شکلی عجیب و ناباورانه برای کاروان ایران و تیم تنیس روی میز بانوان رخ داد، تا ندا شهسواری بدون مربی خود روانه مسابقات شود.

جلوگیری از تکرار فاجعه برای دومین بار پیاپی/ اعزام سرمربی با پیگیری دفتر ریاست جمهوری

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان سرانجام توانست همراه شاگردش در المپیک ریو باشد، اتفاقی که در المپیک لندن به شکلی عجیب و ناباورانه برای کاروان ایران و تیم تنیس روی میز بانوان رخ داد، تا ندا شهسواری بدون مربی خود روانه مسابقات شود.
جلوگیری از تکرار فاجعه برای دومین بار پیاپی/ اعزام سرمربی با پیگیری دفتر ریاست جمهوری

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author