جلسه کاپیتان‌های استقلال با رئیس هیات مدیره

جلسه کاپیتان‌های استقلال با رئیس هیات مدیره
مهدی رحمتی و خسرو حیدری امروز با رئیس هیات مدیره استقلال جلسه داشتند.

جلسه کاپیتان‌های استقلال با رئیس هیات مدیره

مهدی رحمتی و خسرو حیدری امروز با رئیس هیات مدیره استقلال جلسه داشتند.
جلسه کاپیتان‌های استقلال با رئیس هیات مدیره

label, , , , , , , , , , , ,

About the author