جلسه پرسپولیسی‌ها به تعویق افتاد

جلسه پرسپولیسی‌ها به تعویق افتاد
جلسه مدیرعامل باشگاه العروبای عمان با سرپرست باشگاه پرسپولیس و سفیر ایران در عمان، با تعویقی چند ساعته، امشب برگزار خواهد شد.

جلسه پرسپولیسی‌ها به تعویق افتاد

جلسه مدیرعامل باشگاه العروبای عمان با سرپرست باشگاه پرسپولیس و سفیر ایران در عمان، با تعویقی چند ساعته، امشب برگزار خواهد شد.
جلسه پرسپولیسی‌ها به تعویق افتاد

دانلود آهنگ جدید

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author