جلال طالبی: مگر حقیقی چه مشکلی دارد؟/با این حرف‌ها شخصیت کی‌روش را پائین می‌آوریم

جلال طالبی: مگر حقیقی چه مشکلی دارد؟/با این حرف‌ها شخصیت کی‌روش را پائین می‌آوریم
جلال طالبی می‌گوید دیگر تنها هدف رفتن به جام‌جهانی نیست، ما به جام جهانی می‌رویم و باید آنجا هم نتایج خوبی بگیریم.

جلال طالبی: مگر حقیقی چه مشکلی دارد؟/با این حرف‌ها شخصیت کی‌روش را پائین می‌آوریم

جلال طالبی می‌گوید دیگر تنها هدف رفتن به جام‌جهانی نیست، ما به جام جهانی می‌رویم و باید آنجا هم نتایج خوبی بگیریم.
جلال طالبی: مگر حقیقی چه مشکلی دارد؟/با این حرف‌ها شخصیت کی‌روش را پائین می‌آوریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author