جلال حسینى:/ صدتایى شدنم را مرهون لطف مردم است

جلال حسینى:/ صدتایى شدنم را مرهون لطف مردم است
سیدجلال حسینى در دیدار با هندوستان صدمین بازى ملى خود را پشت سر گذاشت و افتخارى جالب توجه و قابل اعتنا در کارنامه خود ثبت کرد.

جلال حسینى:/ صدتایى شدنم را مرهون لطف مردم است

سیدجلال حسینى در دیدار با هندوستان صدمین بازى ملى خود را پشت سر گذاشت و افتخارى جالب توجه و قابل اعتنا در کارنامه خود ثبت کرد.
جلال حسینى:/ صدتایى شدنم را مرهون لطف مردم است

cars

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author