جشن 71‌سالگی استقلال با اضطراب خبر بیماری سخت پدر معنوی آبی‌ها

جشن 71‌سالگی استقلال با اضطراب خبر بیماری سخت پدر معنوی آبی‌ها
وخامت وضعیت جسمی منصور پورحیدری در سالروز 71 سالگی باشگاه ،هواداران استقلال را نگران کرده است.

جشن 71‌سالگی استقلال با اضطراب خبر بیماری سخت پدر معنوی آبی‌ها

وخامت وضعیت جسمی منصور پورحیدری در سالروز 71 سالگی باشگاه ،هواداران استقلال را نگران کرده است.
جشن 71‌سالگی استقلال با اضطراب خبر بیماری سخت پدر معنوی آبی‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author