جشن قهرمانی نیمه‌تمام بایرنی ها(عکس)

جشن قهرمانی نیمه‌تمام بایرنی ها(عکس)
هجوم تماشاگران به داخل زمین موجب شد کوتاه‌ترین جشن قهرمانی برای بایرن رقم بخورد.

جشن قهرمانی نیمه‌تمام بایرنی ها(عکس)

هجوم تماشاگران به داخل زمین موجب شد کوتاه‌ترین جشن قهرمانی برای بایرن رقم بخورد.
جشن قهرمانی نیمه‌تمام بایرنی ها(عکس)

خرید بک لینک

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author