جشن رسانه‌های سوری پس از تساوی مقابل ایران

جشن رسانه‌های سوری پس از تساوی مقابل ایران
روزنامه الوطن سوریه پس از تساوی تیم ملی سوریه مقابل ایران این نتیجه را ارزشمند دانست و از عملکرد شاگردان الحکیم تمجید کرد.

جشن رسانه‌های سوری پس از تساوی مقابل ایران

روزنامه الوطن سوریه پس از تساوی تیم ملی سوریه مقابل ایران این نتیجه را ارزشمند دانست و از عملکرد شاگردان الحکیم تمجید کرد.
جشن رسانه‌های سوری پس از تساوی مقابل ایران

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author