جشن خانه سینما فراخوان داد/سینمایی‌ها تنها ده روز وقت دارند

جشن خانه سینما فراخوان داد/سینمایی‌ها تنها ده روز وقت دارند
فراخوان ارسال آثار بلند سینمایی به دبیرخانه هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران در حالی اعلام شد که تنها ده روز به پایان مهلت ارسال فیلم برای این جشن زمان باقی است.

جشن خانه سینما فراخوان داد/سینمایی‌ها تنها ده روز وقت دارند

فراخوان ارسال آثار بلند سینمایی به دبیرخانه هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران در حالی اعلام شد که تنها ده روز به پایان مهلت ارسال فیلم برای این جشن زمان باقی است.
جشن خانه سینما فراخوان داد/سینمایی‌ها تنها ده روز وقت دارند

خرید بک لینک رنک 2

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author