جزئیات اصلاح موادی از سیاست های کلی اصل ۴۴

جزئیات اصلاح موادی از سیاست های کلی اصل ۴۴
نمایندگان مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند حساب‌های بانکی شرکت‌هایی که اطلاعات خود را به صورت شفاف اعلام نکنند، با حکم قضایی مسدود شود.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


جزئیات اصلاح موادی از سیاست های کلی اصل ۴۴

نمایندگان مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کردند حساب‌های بانکی شرکت‌هایی که اطلاعات خود را به صورت شفاف اعلام نکنند، با حکم قضایی مسدود شود.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


جزئیات اصلاح موادی از سیاست های کلی اصل ۴۴

label, , , , , , , , , , , ,

About the author