جریمه سایپایی‌ها فردا مشخص می‌شود

جریمه سایپایی‌ها فردا مشخص می‌شود
قرار است فردا جلسه کمیته فنی باشگاه سایپا برگزار شود و میزان جریمه بازیکنان معلوم شود.

جریمه سایپایی‌ها فردا مشخص می‌شود

قرار است فردا جلسه کمیته فنی باشگاه سایپا برگزار شود و میزان جریمه بازیکنان معلوم شود.
جریمه سایپایی‌ها فردا مشخص می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author