جریمه بادران بخاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری

جریمه بادران بخاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری
رأی دیدار بادران تهران – نفت مسجد سلیمان از مسابقات لیگ دسته اول از سوی کمیته انضباطی صادر شد.

جریمه بادران بخاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری

رأی دیدار بادران تهران – نفت مسجد سلیمان از مسابقات لیگ دسته اول از سوی کمیته انضباطی صادر شد.
جریمه بادران بخاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author