جرارد: توتی پادشاه رم است

جرارد: توتی پادشاه رم است
استیون جرارد،‌اسطوره لیورپول به تمجید از فرانچسکو توتی پرداخت و او را پادشاه رم دانست.

جرارد: توتی پادشاه رم است

استیون جرارد،‌اسطوره لیورپول به تمجید از فرانچسکو توتی پرداخت و او را پادشاه رم دانست.
جرارد: توتی پادشاه رم است

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author