جراحی نخست وزیر پاکستان در انگلیس

جراحی نخست وزیر پاکستان در انگلیس
نخست وزیر پاکستان امروز تحت عمل جراحی باز قلب قرار می گیرد.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


جراحی نخست وزیر پاکستان در انگلیس

نخست وزیر پاکستان امروز تحت عمل جراحی باز قلب قرار می گیرد.
۰۸:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


جراحی نخست وزیر پاکستان در انگلیس

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author