جراحی موفقیت آمیز مدافع بارسلونا(عکس)

جراحی موفقیت آمیز مدافع بارسلونا(عکس)
ژرمی متیو، مدافع فرانسوی بارسلونا که در بازی فرانسه و روسیه دچار پارگی مینسک شده بود، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.

جراحی موفقیت آمیز مدافع بارسلونا(عکس)

ژرمی متیو، مدافع فرانسوی بارسلونا که در بازی فرانسه و روسیه دچار پارگی مینسک شده بود، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.
جراحی موفقیت آمیز مدافع بارسلونا(عکس)

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author