جراحی عشوری زیر نظر دکتر کیهانی/ پارگی رباط هافبک تراکتور تایید شد

جراحی عشوری زیر نظر دکتر کیهانی/ پارگی رباط هافبک تراکتور تایید شد
هافبک تیم تراکتورسازی پای مصدوم خود را جراحی خواهد کرد.

جراحی عشوری زیر نظر دکتر کیهانی/ پارگی رباط هافبک تراکتور تایید شد

هافبک تیم تراکتورسازی پای مصدوم خود را جراحی خواهد کرد.
جراحی عشوری زیر نظر دکتر کیهانی/ پارگی رباط هافبک تراکتور تایید شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author