جراتی که کی‌روش به ملی‌پوشان نمی‌دهد

جراتی که کی‌روش به ملی‌پوشان نمی‌دهد
رامین رضائیان در برنامه سرخ آبی که به همراه وحید امیری حضور داشت در لا به لای مصاحبه اش حرفی زد که جالب و در عین حال قابل تامل بود!

جراتی که کی‌روش به ملی‌پوشان نمی‌دهد

رامین رضائیان در برنامه سرخ آبی که به همراه وحید امیری حضور داشت در لا به لای مصاحبه اش حرفی زد که جالب و در عین حال قابل تامل بود!
جراتی که کی‌روش به ملی‌پوشان نمی‌دهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author