جدیدترین مدیر فدراسیون تاج می‌گوید دوزیست است!

جدیدترین مدیر فدراسیون تاج می‌گوید دوزیست است!
کاپ نوشت: مشاور عالی رییس فدراسیون و عضو موقت هیات رییسه فدراسیون فوتبال فوتبال گفت: آمده‌ام تا هر کاری از دستم برمی‌آید برای فوتبال ایران انجام دهم.

جدیدترین مدیر فدراسیون تاج می‌گوید دوزیست است!

کاپ نوشت: مشاور عالی رییس فدراسیون و عضو موقت هیات رییسه فدراسیون فوتبال فوتبال گفت: آمده‌ام تا هر کاری از دستم برمی‌آید برای فوتبال ایران انجام دهم.
جدیدترین مدیر فدراسیون تاج می‌گوید دوزیست است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author