جدال دسته اولی های سابق در لیگ برتر؛/ نفت آبادان 3 – ماشین سازی 0

جدال دسته اولی های سابق در لیگ برتر؛/ نفت آبادان 3 – ماشین سازی 0
حکیم نصاری با شوت دیدنی خود از پشت محوطه جریمه توانست گل دوم را به سود زردپوشان آبادانی ثبت کند و نفت را به کسب پیروزی در 15 دقیقه پایانی امیدوار کند.

جدال دسته اولی های سابق در لیگ برتر؛/ نفت آبادان 3 – ماشین سازی 0

حکیم نصاری با شوت دیدنی خود از پشت محوطه جریمه توانست گل دوم را به سود زردپوشان آبادانی ثبت کند و نفت را به کسب پیروزی در 15 دقیقه پایانی امیدوار کند.
جدال دسته اولی های سابق در لیگ برتر؛/ نفت آبادان 3 – ماشین سازی 0

label, , , , , , , , , , , ,

About the author