جدال در سرما/ گزارش زنده؛ پیکان 0 – پرسپولیس 0

جدال در سرما/ گزارش زنده؛ پیکان 0 – پرسپولیس 0
شاگردان برانکو براى تثبیت صدرنشینى و پیکان براى ادامه روند موفقیت آمیز خود برابر یکدیگر قرار گرفته اند.

جدال در سرما/ گزارش زنده؛ پیکان 0 – پرسپولیس 0

شاگردان برانکو براى تثبیت صدرنشینى و پیکان براى ادامه روند موفقیت آمیز خود برابر یکدیگر قرار گرفته اند.
جدال در سرما/ گزارش زنده؛ پیکان 0 – پرسپولیس 0

label, , , , , , , , , , , ,

About the author