جای سوزن انداختن در آزادی نیست!

جای سوزن انداختن در آزادی نیست!
سرمربی تیم ملی ایران از تمام قسمت‌های زمین ورزشگاه آزادی استفاده می‌کند تا شاگردانش آماده دو بازی قطر و چین شوند.

جای سوزن انداختن در آزادی نیست!

سرمربی تیم ملی ایران از تمام قسمت‌های زمین ورزشگاه آزادی استفاده می‌کند تا شاگردانش آماده دو بازی قطر و چین شوند.
جای سوزن انداختن در آزادی نیست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author