جایزه «یک عمر تلاش برای پیشبرد سلامت عمومی» در دستان پزشک ایرانی

جایزه «یک عمر تلاش برای پیشبرد سلامت عمومی» در دستان پزشک ایرانی
جایزه «یک عمر تلاش برای پیشبرد سلامت عمومی» در شصت و نهمین نشست مجمع جهانی بهداشت که در ژنو جریان دارد به «دکتر علیرضا مصداقی نیا » استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران اهدا شد.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


جایزه «یک عمر تلاش برای پیشبرد سلامت عمومی» در دستان پزشک ایرانی

جایزه «یک عمر تلاش برای پیشبرد سلامت عمومی» در شصت و نهمین نشست مجمع جهانی بهداشت که در ژنو جریان دارد به «دکتر علیرضا مصداقی نیا » استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران اهدا شد.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


جایزه «یک عمر تلاش برای پیشبرد سلامت عمومی» در دستان پزشک ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author