جایزه مدال آوران طلا به پدیده شمیشیربازی ایران هم تعلق می گیرد

جایزه مدال آوران طلا به پدیده شمیشیربازی ایران هم تعلق می گیرد
شمشیرباز اسلحه سابر تیم ملی ایران که در المپیک ریو عملکرد قابل توجهی داشت و چهارم شد، پاداش پنجاه میلیون تومانی دریافت می کند.

جایزه مدال آوران طلا به پدیده شمیشیربازی ایران هم تعلق می گیرد

شمشیرباز اسلحه سابر تیم ملی ایران که در المپیک ریو عملکرد قابل توجهی داشت و چهارم شد، پاداش پنجاه میلیون تومانی دریافت می کند.
جایزه مدال آوران طلا به پدیده شمیشیربازی ایران هم تعلق می گیرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author