جایزه بهترین بازیکن در ازمیر کاپ/ کسب مقام سوم توسط آکادمی کیا

جایزه بهترین بازیکن در ازمیر کاپ/ کسب مقام سوم توسط آکادمی کیا
تیم فوتبال آکادمی کیا با انجام ده بازی و کسب هفده امتیاز به مقام سوم ازمیرکاپ ٢٠١٦ رسید و فردین بحری از این تیم نیز بهترین بازیکن مسابقات شد.

جایزه بهترین بازیکن در ازمیر کاپ/ کسب مقام سوم توسط آکادمی کیا

تیم فوتبال آکادمی کیا با انجام ده بازی و کسب هفده امتیاز به مقام سوم ازمیرکاپ ٢٠١٦ رسید و فردین بحری از این تیم نیز بهترین بازیکن مسابقات شد.
جایزه بهترین بازیکن در ازمیر کاپ/ کسب مقام سوم توسط آکادمی کیا

علم و فناوری

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author