جاکرینی: از جدایی ایگواین ناراحت هستم

جاکرینی: از جدایی ایگواین ناراحت هستم
امانوئل جاکرینی، هافبک جدید ناپولی اذعان داشت که از جدایی ایگواین و پیوستن او به یوونتوس خیلی ناراحت است.

جاکرینی: از جدایی ایگواین ناراحت هستم

امانوئل جاکرینی، هافبک جدید ناپولی اذعان داشت که از جدایی ایگواین و پیوستن او به یوونتوس خیلی ناراحت است.
جاکرینی: از جدایی ایگواین ناراحت هستم

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author