جان کری: نیاز فوری اروپا امنیت است

جان کری: نیاز فوری اروپا امنیت است
وزیر خارجه آمریکا معتقد است که ممانعت از اجرای حملات تروریستی دیگر در اروپا به یک نیاز فوری مبدل شده است.
۱۲:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


جان کری: نیاز فوری اروپا امنیت است

وزیر خارجه آمریکا معتقد است که ممانعت از اجرای حملات تروریستی دیگر در اروپا به یک نیاز فوری مبدل شده است.
۱۲:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


جان کری: نیاز فوری اروپا امنیت است

دانلود سریال و آهنگ

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author