جانلوکا زامبروتا:/ امیدوارم زلاتان به لیگ هندوستان بیاید

جانلوکا زامبروتا:/ امیدوارم زلاتان به لیگ هندوستان بیاید
جانلوکا زامبروتا، مدیر ورزشی باشگاه دینامو دهلی ابراز امیدواری کرد که روزی زلاتان برای بازی کردن به این کشور سفر کند.

جانلوکا زامبروتا:/ امیدوارم زلاتان به لیگ هندوستان بیاید

جانلوکا زامبروتا، مدیر ورزشی باشگاه دینامو دهلی ابراز امیدواری کرد که روزی زلاتان برای بازی کردن به این کشور سفر کند.
جانلوکا زامبروتا:/ امیدوارم زلاتان به لیگ هندوستان بیاید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author