جانبازان افتخار ملت ایران هستند

جانبازان افتخار ملت ایران هستند
رییس‌جمهوری با حضور در منزل سید حسن سیادت؛ جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، جانبازان را موجب افتخار ملت ایران دانست و از ایثار، صبر و فداکاری این جانباز سرافراز و همسر وی قدردانی کرد.
۲۰:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


جانبازان افتخار ملت ایران هستند

رییس‌جمهوری با حضور در منزل سید حسن سیادت؛ جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، جانبازان را موجب افتخار ملت ایران دانست و از ایثار، صبر و فداکاری این جانباز سرافراز و همسر وی قدردانی کرد.
۲۰:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


جانبازان افتخار ملت ایران هستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author