جام جهانی تالو؛ / هانیه رجبی و چهارمین مدال تیم ووشوی ایران

جام جهانی تالو؛ / هانیه رجبی و چهارمین مدال تیم ووشوی ایران
تهران -ایرنا- نماینده ووشوکار کشورمان به مدال برنز فرم «دائو شو» نخستین دوره جام جهانی تالو که به میزبانی کشور چین در حال برگزای است، دست یافت و تعداد مدال های ایران را به چهار رساند.

جام جهانی تالو؛ / هانیه رجبی و چهارمین مدال تیم ووشوی ایران

تهران -ایرنا- نماینده ووشوکار کشورمان به مدال برنز فرم «دائو شو» نخستین دوره جام جهانی تالو که به میزبانی کشور چین در حال برگزای است، دست یافت و تعداد مدال های ایران را به چهار رساند.
جام جهانی تالو؛ / هانیه رجبی و چهارمین مدال تیم ووشوی ایران

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author