جابه جایی بازیکن از سرخی به سرخ دیگر!/ دوئل عجیب پرسپولیس و تراکتور بیرون از زمین

جابه جایی بازیکن از سرخی به سرخ دیگر!/ دوئل عجیب پرسپولیس و تراکتور بیرون از زمین
رقابت پرسپولیس و تراکتورسازی دیگر به داخل زمین خلاصه نمی شود؛ جابه جایی بازیکنان در نیم فصل بهانه ای است برای جنگ دو تیم در نقل و انتقالات. جنگی کاملا بیرون از مستطیل سبز.

جابه جایی بازیکن از سرخی به سرخ دیگر!/ دوئل عجیب پرسپولیس و تراکتور بیرون از زمین

رقابت پرسپولیس و تراکتورسازی دیگر به داخل زمین خلاصه نمی شود؛ جابه جایی بازیکنان در نیم فصل بهانه ای است برای جنگ دو تیم در نقل و انتقالات. جنگی کاملا بیرون از مستطیل سبز.
جابه جایی بازیکن از سرخی به سرخ دیگر!/ دوئل عجیب پرسپولیس و تراکتور بیرون از زمین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author