جابه‌جایی ۱ میلیون مسافر نوروزی با قطار

جابه‌جایی ۱ میلیون مسافر نوروزی با قطار
شرکت راه‌آهن از جابه‌جایی یک میلیون و ۶۰ هزار مسافر نوروزی با قطار از تاریخ ۲۵ اسفندماه تا کنون در قالب طرح نوروزی خبر داد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


جابه‌جایی ۱ میلیون مسافر نوروزی با قطار

شرکت راه‌آهن از جابه‌جایی یک میلیون و ۶۰ هزار مسافر نوروزی با قطار از تاریخ ۲۵ اسفندماه تا کنون در قالب طرح نوروزی خبر داد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


جابه‌جایی ۱ میلیون مسافر نوروزی با قطار

خرید غذا

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author