ثبت بیش از ۱۵ میلیون تردد در جاده های البرز

ثبت بیش از ۱۵ میلیون تردد در جاده های البرز
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز اعلام کرد: ترددهای خودرویی از ابتدای طرح نوروزی در جاده های این استان، از مرز ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار گذشت.
۱۱:۱۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


ثبت بیش از ۱۵ میلیون تردد در جاده های البرز

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز اعلام کرد: ترددهای خودرویی از ابتدای طرح نوروزی در جاده های این استان، از مرز ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار گذشت.
۱۱:۱۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


ثبت بیش از ۱۵ میلیون تردد در جاده های البرز

بازی آزاد

خبر اسلامی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author