تیم کودکی زلاتان از شوک دقیقه یک استقلال خارج شد

تیم کودکی زلاتان از شوک دقیقه یک استقلال خارج شد
استقلال بازی با هاماربی در استکهلم را غافلگیر کننده آغاز کرد.

تیم کودکی زلاتان از شوک دقیقه یک استقلال خارج شد

استقلال بازی با هاماربی در استکهلم را غافلگیر کننده آغاز کرد.
تیم کودکی زلاتان از شوک دقیقه یک استقلال خارج شد

خرم خبر

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author