تیم پُر ستاره و مدعی اما بدون اخلاق؛/ گیتی‌پسند! این روش قهرمانی نیست

تیم پُر ستاره و مدعی اما بدون اخلاق؛/ گیتی‌پسند! این روش قهرمانی نیست
گیتی‌پسند اصفهان با وجود صدرنشینی و ارائه بازی خوب در لیگ برتر فوتسال از نظر اخلاقی در پایین‌ترین رده بین تیم‌ها جای دارد.

تیم پُر ستاره و مدعی اما بدون اخلاق؛/ گیتی‌پسند! این روش قهرمانی نیست

گیتی‌پسند اصفهان با وجود صدرنشینی و ارائه بازی خوب در لیگ برتر فوتسال از نظر اخلاقی در پایین‌ترین رده بین تیم‌ها جای دارد.
تیم پُر ستاره و مدعی اما بدون اخلاق؛/ گیتی‌پسند! این روش قهرمانی نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author