تیم پاشازاده دسته اولی شد

تیم پاشازاده دسته اولی شد
دیدار برگشت نفت و گاز گچساران با پارس جنوبی جم در حالی که با نتیجه دو بر صفر به سود پارس جنوبی پیش می رفت از سوی احمد صالحی داور بازی نیمه تمام ماند.

تیم پاشازاده دسته اولی شد

دیدار برگشت نفت و گاز گچساران با پارس جنوبی جم در حالی که با نتیجه دو بر صفر به سود پارس جنوبی پیش می رفت از سوی احمد صالحی داور بازی نیمه تمام ماند.
تیم پاشازاده دسته اولی شد

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author