تیم ملی کاراته بامداد فردا عازم اتریش می‌شود

تیم ملی کاراته بامداد فردا عازم اتریش می‌شود
تیم ملی کومیته مردان و زنان کشورمان بامداد فردا عازم اتریش می‌شوند.

تیم ملی کاراته بامداد فردا عازم اتریش می‌شود

تیم ملی کومیته مردان و زنان کشورمان بامداد فردا عازم اتریش می‌شوند.
تیم ملی کاراته بامداد فردا عازم اتریش می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author